29.11.2021

Poziv na dostavu ponuda za usluge provođenja edukacije o e-učenju i razvoja platforme za e-učenje u okviru projekta SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju

Centar za građanske inicijative Poreč objavljuje poziv za dostavom ponuda za usluge provođenja edukacije o e-učenju i razvoja platforme za e-učenje u okviru projekta SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju.

Osnovne informacije

Predmet nabave su usluge provođenja edukacije o e-učenju i razvoja platforme za e-učenje u okviru projekta SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju. Više o samom projektu možete pronaći na https://cgiporec.hr/skockano-standard-kvalitete-organizacija-civilnog-drustva-konstruktivno-angaziranih-u-neformalnom-obrazovanju/ .

Procijenjena vrijednost nabave

108.750,00 kn s uračunatim porezom na dodanu vrijednost podijeljenu u dvije grupe nabave

Ponuditelji trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • Imati pravnu osobnost. Fizičke osobe se ne mogu javiti na natječaj.
  • Imati iskustvo u provedbi edukacije o e-učenju i/ili razvoju i uspostavljanju platforma za e-učenje

Ponuda mora biti zaprimljena najkasnije 16.12.2021. do 10:00 sati. Ponuda se dostavlja na adresu elektroničke pošte Centra za građanske inicijative Poreč:  cgiporec@cgiporec.hr, a uključuje potpisane i          ovjerene  skenirane verzije Priloga 1 i odgovarajućih Troškovnika (Prilozi 2 i 3) te svu ostalu navedenu dokumentaciju u odjeljku 3.1.

Sva pitanja vezane za eventualne nejasnoće uz ovaj Poziv moguće je postaviti isključivo na adresu e-pošte silvia@cgiporec.hr najkasnije 14.12.2021. do 12:00 sati.

Opis predmeta nabave, mjesto i rok pružanja usluga, sadržaj i način izrade ponude, sustav bodovanja i kriteriji za odabir ponude, te ostale relevantne informacije nalaze se na slijedećim poveznicama:

Poziv na dostavu ponuda u okviru projekta Skockano

Obvezni prilozi uz dostavu ponuda u okviru projekta Skockano