Centar za građanske inicijative Poreč 

Centre for Civil Initiatives Poreč / Centro per le iniziative civiche di Parenzo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

.tel:
+385 / 52 / 452 746

.email:
cgiporec@cgiporec.hr