Aktualni projekti

 „SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju“

Nositelj projekta: Centar za mirovne studije

Partneri:

  • Forum za slobodu odgoja (FSO)
  • Kuća ljudskih prava Zagreb (KLJP)
  • Centar za građanske inicijative, Poreč (CGI)
  • GOOD Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije (GOOD inicijativa)
  • Phronesis SA

Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2021. – 31.03.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 199.000,00 €

Kontakt osoba za više informacija: Lovorka Bačić, lovorka.bacic@cms.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.cms.hr

Unique projekt- EqUal iNclusion of LGBTIQ stUdents in VET 

Projekt Unique usmjeren je na razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja nastavnika/ica u Europi. Ovaj Erasmus + KA3 projekt ima 9 partnera iz Grčke, Nizozemske, Poljske, Cipra, Hrvatske i Njemačke. Projekt će se provoditi 2021. i 2022. u Grčkoj, Poljskoj, Cipru i Hrvatskoj.

Stvaranje ne diskriminirajućeg okruženja za LGBTIQ osobe u strukovnom obrazovanju je zanemareno. Ovaj projekt ima za cilj preokrenuti negativne percepcije i stavove prema LGBTIQ učenicima/ama u strukovnom obrazovanju. Projekt će se usredotočiti na osposobljavanje nastavnika/ca u SOO-u da otvoreno razgovaraju o onim što se u učionici smatra „osjetljivim“.

Razdoblje provedbe projekta: 15.1.2021.-14.1.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 499.997,00 Eur

I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19

U vremenu velikih promjena u odgojno-obrazovnom procesu zbog COVID-19 bolesti, glas učenika se u velikoj se mjeri ne uzima u obzir. Tako su narušeni demokratski procesi u školama, kao i dobrobit učenika i sama uspješnost mjera za suzbijanje epidemije COVID-19 u školama. Glavni cilj projekta „I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19“ jest ojačati zagovaračku uloga civilnog društva i Vijeća učenika kao predstavničkog tijela učenika u praćenju i upravljanju odgojno-obrazovnim politikama u doba pandemije COVID-19, kao i naglasiti važnost Vijeća učenika u pitanjima vezanima uz prava i obaveze učenika.

MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje

Projekt „MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“ usmjeren je utjecanju na specifične izazove u provedbi građanskoga odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Projekt se provodi od 1.12.2020. do 31.3.2023. godine. 

Opći cilj projekta je jačanje demokratske kulture, građanske svijesti i sudjelovanja građana kroz uspostavu usustavljene međusektorske suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje provedbe građanskoga odgoja i obrazovanja, a specifični ciljevi su:

  • povećati kvalitetu edukacije za građanska i ljudska prava,
  • ojačati međusektorsku i unutar sektorsku suradnju u provedbi GOO-a.

Provedeni projekti

VOLONTIRANJE TO GO

Projekt Volontiranje To Go provodi Centar za građanske inicijative Poreč u partnerstvu s Društvom Naša djeca Poreč, Volonterskim centrom Istra i TUŠ Antona Štifanića. Cilj projekta je izgraditi i ojačati kapacitete škole i organizatora volontiranja u zajednici za održivo uključivanje srednjoškolaca/ki u volontiranje, kroz izgradnju interaktivne web platforme, edukaciju, izradu programa volontiranja, mentorstva i međusobnom suradnjom te uvrštenjem teme volontiranja u školski kurikulum.

Festival „Homo, fešta!“

„Homo, fešta!“ festival je LGBT kulture kojim se kroz kulturno-zabavna događanja ruše predrasude i stereotipi o LGBT osobama, povećava vidljivost i tolerancija te jača međusektorska suradnja.

E.T.Ho.S.

E.T.Ho.S. projekt proizašao je iz želje organizacija partnera na projektu za preispitivanjem dugotrajnih stereotipa i predrasuda protiv LGBT osoba u EU ciljanjem jednog od najmoćnijih izvora zastupanja – medija. Uloga medija je ključna u rješavanju fenomena homofobije / transfobije / bifobije. Umjesto (re)produkcije negativnih stereotipa protiv LGBT osoba, uporabom uvredljivog jezika protiv njih i doprinošenju održavanja njihove socijalne isključenosti te “legalizacije” diskriminacije, mediji mogu igrati ključnu ulogu u komuniciranju potreba LGBT osoba, širenju svijesti za ljudska prava i pravdu, postizanju društvenog prihvaćanja i kohezije. Mediji se mogu koristiti na vrlo pozitivan način – edukacijom i osvještavanjem kako bi promijenili javno mišljenje u korist LGBT osoba i njihovih prava.

Seksizam naš svagdašnji

Facebook stranica na kojoj svakodnevno objavljujemo primjere seksizma, mizoginije, govora mržnje, homo/bi/transfobije i diskriminacije u medijima/reklamama/izjavama javnih osoba.

Seksizam, kao i bilo kakav razgovor o ljudskim pravima, osobno dira svakog čitatelja ili svaku čitateljicu, pošto se radi o duboko ukorijenjenim osobnim stavovima, naučenim obrascima i u krajnjem slučaju privilegiranim ulogama koje je teško odbaciti, a stavove i mišljenja teško je mijenjati.

Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti

Edukacije o nasilju u vezama mladih, upoznavanje s temom rodno uvjetovanog nasilja, znakovima nasilja i pravovremenoj reakciji, mitovima i predrasudama vezanim uz nasilje, nenasilnim metodama te mogućnostima izlaska iz nasilja.