11.03.2021

Centar za građanske inicijative Poreč traži programskog/u koordinatora/icu

Centar za građanske inicijative Poreč  traži osobu za radno mjesto programskog/e koordinatora/ice  s iskustvom u  području projektnog menadžmenta.

CGI želi zaposliti kreativnu osobu s visokom razinom energije za ovaj dinamičan posao. Najboljem/oj kandidatu/kinji bit će ponuđen ugovor o radu te mentorstvo i/ili supervizija.

Tko smo:

Centar za građanske inicijative Poreč je ljudskopravaška, feministička, mirotvorna i neprofitna organizacija civilnog društva koja, poštujući načela slobode, jednakosti i ravnopravnosti, od 1992. godine štiti i promovira ljudska prava i aktivno građanstvo, pruža direktnu zaštitu, javno zagovara kod predstavnica i predstavnika javne vlasti, osvještava i educira građanke i građane, pruža potporu u radu i razvoju organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva.

Više informacija o CGI-u pronađite na: http://www.cgiporec.hr

Koga tražimo: Programski/a koordinator/ica

Opis  posla:

 Zadužen/a za planiranje, organizacija i vođenje programskih aktivnosti

 • Zadužen/a za prijavu, provedbu i upravljanje projektima
 • Suradnja u razvijanju projektnih ideja i  prikupljanju sredstava (fundraising) te razvijanje programa sukladno strateškim i operativnim planovima organizacije
 • Zadužen/a za organizaciju i provedbu projektnih sastanaka, konferencija, seminara i radionica
 • Dodatna organizacijska zaduženja prema potrebi Udruge

Traženi profil kandidata/kinje:

 • Iskustvo rada na pripremi i upravljanju projektima
 • Iskustvo rada u timovima i izvrsne komunikacijske vještine

CGI posebno potiče timski rad i traži kandidata/kinju koji/a je usmjeren/a na postizanje ciljeva, no istovremeno je dovoljno fleksibilan/na i osjetljiv/a za potrebe tima i na trendove iz okruženja

 • Napredno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u pismu i govoru
 • Visoka motivacija za rad i nove izazove, spremnost i sposobnost za učenje
 • Samostalnost i izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost
 • Napredno korištenje MS Office aplikacija (Word, Excel, Power Point) i Interneta.

Poželjno je da imate iskustva u:

 • U upravljanju projektima koji su financirani putem Europskog socijalnog fonda.
 • Poznavanju ljudskih prava i participativne demokracije
 • Odnosima sa javnošću
 • Volontiranju i radu s volonterima
 • Osmišljavanju i održavanju edukacija/radionica

 Što nudimo?

 • ugovor o radu na puno ili pola radnog vremena, na određeno (uz mogućnost naknadnog trajnijeg zaposlenja)
 • Sudjelovanje na nacionalnim i/ili međunarodnim eudukacijama (radionice, seminari, konferencije, studijski posjeti i sl.) u cilju jačanja vlastitih kompetencija osobina ličnosti za kvalitetnije obavljanje radnih zadataka, a sukladno potrebama, mogućnostima i interesima udruge
 • mjesto rada: Poreč – (uz povremena putovanja)
 • mogućnost rada online

 Kako se prijaviti?

Pisane prijave trebaju sadržavati:

1) životopis

2) kratko motivacijsko pismo koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije

3) preporuku prijašnjih suradnika/ca ili poslodavaca (nije obavezno)

Prijave s navedenom dokumentacijom šalju se na e-mail adresu: cgiporec@cgiporec.hr, s predmetom: „Prijava za radno mjesto-programski koordinator/ica“. Prijave se zaprimaju do 22.03.2021.