11.03.2021

Centar za građanske inicijative Poreč traži pravnika/cu

Centar za građanske inicijative Poreč traži osobu za radno mjesto pravnika/ce.

CGI želi zaposliti osobu sa ili bez iskustva rada u pravnim područjima iz djelokruga Udruge (obiteljsko, kazneno i prekršajno pravo, radno i antidiskriminacijsko pravo, socijalna prava te prateće europske i međunarodne propise).

Najboljem kandidatu/kinji bit će ponuđen ugovor o radu te mentorstvo i/ili supervizija.

Tko smo?

Centar za građanske inicijative Poreč je ljudskopravaška, feministička, mirotvorna i neprofitna organizacija civilnog društva koja, poštujući načela slobode, jednakosti i ravnopravnosti, od 1992. godine štiti i promovira ljudska prava i aktivno građanstvo, pruža direktnu zaštitu, javno zagovara i lobira kod predstavnica i predstavnika javne vlasti, osvještava i educira građanke i građane, pruža potporu u radu i razvoju organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva.

Više informacija o CGI-u pronađite na: http://www.cgiporec.hr  

Koga tražimo?

Pravnik/pravnica

Poslovi radnog mjesta obuhvaćaju:

 • pružanje primarne besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama (sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći) te vođenje popratne dokumentacije
 • praćenje, analizu, tumačenje i primjenu propisa iz djelokruga Udruge; sastavljanje i tumačenje ugovora i drugih pravnih akata
 • sudjelovanje u razvijanju projektnih ideja i  provedbi projekta
 • sudjelovanje u razvijanje programa sukladno strateškim i operativnim planovima organizacije

Nužno je da:

 • ste pravnik/ca (dipl. iur. ili mag. iur.)
 • se aktivno služite engleskim jezikom (u govoru i pismu)
 • imate dostatna informatička znanja (korištenje internet preglednika i aplikacija, MS Office)
 • imate visoku razinu samostalnosti u radu, motiviranost i samoinicijativnost, pouzdanost, točnost i sistematičnost
 • imate razvijene istraživačke i organizacijske vještine
 • imate visoku motivaciju za rad i nove izazove, spremnost i sposobnost za učenje
 • imate dobre komunikacijske vještine i vještine rada u timu te visoku razinu fleksibilnosti u radu i prilagodbe potrebama tima
 • ste spremni na povremena putovanja (u RH i inozemstvu)

Poželjno je da imate:

 • položeni državni stručni ili pravosudni ispit
 • radno iskustvu u struci koje uključuje poznavanje pravnih područja iz djelokruga Udruge (obiteljsko, kazneno i prekršajno pravo, radno i antidiskriminacijsko pravo, socijalna prava te prateće europske i međunarodne propise)
 • iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći
 • iskustvo u pisanju/provedbi projekata (projektnom menadžmentu)
 • iskustvo u volontiranju i radu s volonterima/kama
 • iskustvo u osmišljavanju i održavanju edukacija/radionica
 • iskustvo u radu na aktivnostima vezanim uz zaštitu, zagovaranje i promociju ljudskih prava
 • iskustvo u simultanom radu na više od jednog zadatka

Što nudimo?

 • ugovor o radu na puno ili pola radnog vremena, na određeno (uz mogućnost naknadnog trajnijeg zaposlenja)
 • Sudjelovanje na nacionalnim i/ili međunarodnim edukacijama (radionice, seminari, konferencije, studijski posjeti i sl.) u cilju jačanja vlastitih kompetencija za kvalitetnije obavljanje radnih zadataka, sukladno potrebama, mogućnostima i interesima udruge
 • mjesto rada: Poreč – (uz povremena putovanja)
 • mogućnost online rada

Kako se prijaviti?

Pisane prijave trebaju sadržavati:

1) životopis

2) kratko motivacijsko pismo koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije

3) dokaz o položenom državnom stručnom ili pravosudnom ispitu

4) preporuku prijašnjih suradnika/ica ili poslodavaca (nije obavezno)

Prijave s navedenom dokumentacijom šalju se na e-mail adresu: cgiporec@cgiporec.hr, s predmetom: „Prijava za radno mjesto-pravnik/ica“. Prijave se zaprimaju do 22.03.2021.