Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene

Nositelj projekta: udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran

Partneri:

  • Sveučilište u Zadru
  • Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter
  • Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava
  • Centar za građanske inicijative Poreč
  • Ženska udruga “IZVOR”
  • Hrvatska udruga poslovnih žena Krug
  • Domine – organizacija za promicanje ženskih prava
  • Prostor rodne i medijske kulture K-Zona
  • Mreža mladih Hrvatske

Razdoblje provedbe projekta: 28.10.2020.-27.10.2023.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru natječaja „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“.

Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.).

Iznos sufinanciranja EU/ESF (85 %): 3.059.950,43 HRK

Ukupni proračun projekta: 3.599.941,69 HRK

Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj preduvjet je za kvalitetan život žena, muškaraca i mladih. S ciljem kreiranja javnih politika utemeljenih na znanstvenim dokazima i sustavnog rada na ovom području,  partneri i partnerice na projektu “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” oformili/e su Mrežu za usklađivanje privatnog i poslovnog života žena, muškaraca i mladih.

Projekt “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” osnažuje organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga, razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije. Projekt traje 36 mjeseci i provodi se u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji.

Projektom će se izgraditi mreža organizacija civilnoga društva (OCD) i ojačati njihovi kapaciteti za partnerski rad i međusektorsku suradnju na uspostavi smislene i cjelovite javne politike usklađivanja privatnog i poslovnog života u skladu s razvojnim specifičnostima regija u kojima djeluju članice Mreže.