Unique-project: EqUal iNclusIon of LGBTIQ stUdents in VET

Projekt Unique usmjeren je na razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja nastavnika/ica u Europi. Ovaj Erasmus + KA3 projekt ima 9 partnera iz Grčke, Nizozemske, Poljske, Cipra, Hrvatske i Njemačke. Projekt će se provoditi 2021. i 2022. u Grčkoj, Poljskoj, Cipru i Hrvatskoj.

Stvaranje ne diskriminirajućeg okruženja za LGBTIQ osobe u strukovnom obrazovanju je zanemareno. Ovaj projekt ima za cilj preokrenuti negativne percepcije i stavove prema LGBTIQ učenicima/ama u strukovnom obrazovanju. Projekt će se usredotočiti na osposobljavanje nastavnika/ca u SOO-u da otvoreno razgovaraju o onim što se u učionici smatra „osjetljivim“.

Projekt podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

1. Mapiranje nediskriminirajućih obrazovnih strategija u strukovnom obrazovanju, uzimajući u obzir razine diskriminacije povezane s spolnom i rodnom raznolikošću u strukovnim institucijama

2. Razvoj neformalnog obrazovanja za e-učenje za nastavnike/ce u strukovnom obrazovanju koji promiče korištenje kurikuluma zasnovanih na spolnu i rodnu raznolikost

3. Pilot ispitivanje razvijenih obrazovnih materijala

4. Promotivna kampanja javnog zagovaranja za primjenu razvijenog inklutivnog e-učenja

Projekt će:

1. Poboljšati vidljivost spolne i rodne raznolikosti u strukovnom obrazovanju praćenjem diskriminirajućeg ponašanja prema LGBTIQ učenicima/ama i nastavnicima/ama

2. Poboljšati stručnost i kompetencije nastavnika/ca u strukovnom obrazovanju

3. stvoriti inkluzivni sustav stručnog osposobljavanja

Partneri

Projekt ima 9 partnera: AKMI (strukovni institut, Atena, Grčka), GALE (međunarodna LGBTIQ organizacija sa sjedištem u Amsterdamu), IBP Međunarodno poljsko udruženje (nevladina organizacija, Krakov, Poljska), KES College (strukovni institut Nikozija, Cipar), NEVETS (Udruga za promicanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Sofija, Bugarska), Visoko Učilište Algebra (obrazovni IT davatelj, Zagreb, Hrvatska), Centar za građanske inicijative Poreč (NVO za ljudska prava, Poreč, Hrvatska), Symplexis (NVO socijalna kohezija, Atena, Grčka), BK Consult (EU projekti pružatelja usluga, Njemačka)

Ovaj projekt sufinancira Europski program Erasmus + KA3. Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.