Točka na P – Podrška, Povezanost, Poreč

Nositelj projekta: Centar za građanske inicijative Poreč

Partneri:

  • Društvo „Naša djeca“ Poreč
  • Grad Poreč – Parenzo

Razdoblje provedbe projekta: 21.04.2022. – 20.10.2023.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Iznos sufinanciranja EU/ESF (85 %): 420.476,79 HRK

Ukupni proračun projekta: 494.678,58 HRK

Projektom „Točka na P – Podrška. Povezanost. Poreč.“ će se unaprijediti okvir, okruženje i kapaciteti za djelovanje CGI-a, posebice u kriznim situacijama. Projekt odgovara na prepoznate potrebe za izgradnju ljudskih resursa CGI-a, nedostatak objedinjenih informacija o potrebama i uslugama svih pružatelja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i nedostatak plana podrške u kriznim situacijama. To će se postići jačanjem i razvijanjem kapaciteta CGI-a te izgradnjom dugoročnog inovativnog modela povezane međusektorske podrške korisnicima/ama sa ugrađenim mehanizmom djelovanja u kriznim situacijama.

Očekivani rezultati:

●             Povećano razumijevanje, informiranost i suradnja uključenih dionika s CGI-om

●             Izrađena Mapa socijalnih usluga u zajednici s ugrađenim mehanizmom djelovanja u kriznim situacijama

●             Izrađen plan podrške korisnicima/ama u kriznim situacijama

●             Izrađen prototip modela povezane podrške u zajednici

●             Testiran i unaprijeđen prototip modela povezane podrške u zajednici

Organizacije civilnog društva predvodnice su u inovaciji socijalnih programa, mobiliziranju dodatnih resursa za podmirenje različitih socijalnih potreba te su prepoznate u svojoj ulozi zagovornika prava  socijalno osjetljivih skupina te kao pružatelji socijalnih usluga i socijalne podrške te socijalne kohezije na lokalnim razinama.

Ovaj projekt ima za cilj: Unaprijediti okvir, okruženje i kapacitete za djelovanje CGI-a, posebice u kriznim situacijama, kroz izgradnju njegovih ljudskih resursa i jačanje i razvijanje dugoročnog modela sektorske i međusektorske povezane podrške korisnicima/ama socijalnih usluga.

Provedba aktivnosti jačanja kapaciteta CGI-a u ljudskim resursima, izrada mape potreba i usluga u zajednici, razvoj plana pružanja podrške u kriznim situacijama, te razvoj modela povezanog pružanja socijalnih usluga korisnicima/ama sa ugrađenim mehanizmima djelovanja u kriznim situacijama  direktno doprinosi specifičnim ciljevima ovog natječaja:

1.            Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima- projektom jačamo kapacitete CGI-a kao jedine organizacije koja se bavi ovakvim vidom podrške ranjivim skupinama na području grada Poreča, te Istarske županije.

2.            Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini- projektom jačamo kapacitete CGI-a za rad na lokalnoj razini na području socijalnog uključivanja i dobrog upravljanja. Kroz razvijeni model podrške korisnici/ce će se kvalitetnije i brže reintegrirati u društvo s manjim psihosocijalnim posljedicama te imati veću zapošljivost. Podizanjem efikasnosti i učinkovitosti rada javnih institucija direktno utječemo na povećanje dobrog upravljanja.

3.            Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama- provedbom projekta se razrađuje i donosi plan koji odgovara na potrebe i načine pružanja podrške ranjivim skupinama u kriznim situacijama u našoj lokalnoj zajednici.

Provedba ovog projekta i postizanje njegovog cilja doprinosi Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020), odnosno cilju strategije: „Uspostavljanje koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te sustava praćenja i evaluacije – uspostavljanje koordinacije i suradnje na svim razinama u svrhu ujednačavanja politika te uspostave sustava prikupljanja i razmjene podataka.“ Doprinosimo potrebi bržeg i učinkovitijeg odgovora pružatelja usluga njihovim potrebama gdje se integracijom socijalnih usluga olakšava pristup socijalnim pravima, smanjuje socijalna isključenost marginaliziranih skupina te se doprinosi jačanju socijalne kohezije, što je istaknuto u strategiji.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Centra za građanske inicijative Poreč