14.01.2023

Objavljene su preporuke za unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova

Neformalno obrazovanje koje pružaju organizacije civilnog društva važna je karika u povećanju građanskih kompetencija, prevencije diskriminatornih i rizičnih ponašanja te poboljšanju kvalitete građana i razvoja zajednica.  

Važan dio svake lokalne zajednice čine odgojno-obrazovne ustanove s kojima organizacije civilnog društva često surađuju i dijele napore u poučavanju djece i mladih, a ponekad i samih obrazovnih djelatnika. Bitno je bilo odrediti kako odgojno-obrazovne ustanove i organizacije civilnog društva surađuju, na koji način dovode u simbiozu formalno i neformalno obrazovanje.

U sklopu projekta SKOCKANO (standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju), nastale su i objavljenje su, tri skupine preporuka za aktere u sustavu odgoja i obrazovanja. Svakom akteru posvećena je jedna skupina preporuka, a cilj je ovim preporukama dati temelj za unaprjeđenje i osnaživanje suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva. Iako se ovim preporukama ne mogu unaprijediti svi aspekti i prepreke vezane za uspješnost suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva, ipak mogu ponuditi određeno razumijevanje za međusobne potrebe i probleme, a time ponuditi i kreativne načine rješavanja tih problema i potreba.

Preporukama možete pristupiti ovdje.

Preporuke su razvijene u okviru projekta “SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju” koji je i podržan s 199.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova