Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti

Edukacije o nasilju u vezama mladih, upoznavanje s temom rodno uvjetovanog nasilja, znakovima nasilja i pravovremenoj reakciji, mitovima i predrasudama vezanim uz nasilje, nenasilnim metodama te mogućnostima izlaska iz nasilja.

Ciljevi projekta:

1) Doprinijeti povećanju znanja srednjoškolaca/ki o rodno uvjetovanom nasilju (nasilju u mladenačkim vezama)

2) Doprinijeti smanjenju nasilja protiv žena u Istarskoj županiji

 

POTREBA:

–              Potreba za radom na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u mladenačkim vezama, dodatnom edukacijom mladih u vrijeme kad ulaze u prve veze te podučavanje o prepoznavanju znakova nasilja i pravovremenoj reakciji.

Na projekt nas je potaknuo dosadašnji rad sa srednjoškolcima/kama u Poreču i Pazinu tijekom kojeg smo prepoznale problem i potrebu za ovim projektom. U proteklih šest godina suradnje sa srednjim školama u Poreču i Pazinu, zaključile smo kako je srednjoškolcima/kama potrebna sustavna edukacija o rodno uvjetovanom nasilju, koju sadašnji Građanski odgoj i obrazovanje kao međupredmet ne može pokriti. Iz stavova srednjoškolaca/ki može se iščitati nedovoljna informiranost o nasilju u mladenačkim vezama.

Uvidjele smo potrebu za daljnjim radom na osvještavanju mladih, a njih vidimo i kao ključnu skupinu s kojom treba raditi pošto se njihovi stavovi još uvijek kreiraju te je važno raditi na kreiranju novih generacija koje će znati prepoznati i reagirati na nasilje. Potreba za edukacijom mladih prepoznata je i na okruglom stolu organiziranom povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, uz sudjelovanje predstavnika/ica Centra za socijalnu skrb Poreč, Policijske uprave i Policijske postaje Poreč, Prekršajnog suda, Doma zdravlja Poreč, Zdravoga grada i Sigurne kuće Istra. Zaključeno je kako prevencija nasilja kroz programe u školama nije sustavna i ne obuhvaća sve mlade određenog uzrasta te kako građanski odgoj još nije sustavno uveden u škole.

Želimo nastaviti s edukacijom čitavih generacija mladih te se finalno, uz suradničke organizacije, proširiti na sve gradove u Istri kako bi educirale čitave generacije mladih za nenasilje te kreirali/e društvo u kojem je nasilje neprihvatljivo.

Postojanje potrebe potvrđuje istraživanje o nasilju u mladenačkim vezama (CESI, 2016.) – Postojanje problema potvrđuje istraživanje o nasilju u mladenačkim vezama: 47% mladih smatra da mladić ima pravo udariti svoju djevojku ako ona želi prekinuti s njim ili ako poklanja više pažnje prijateljima/icama nego njemu. 49% mladih misli da djevojka ima pravo udariti svog dečka ako ju ne sluša. 1/3 mladih izjavljuju da poznaju među svojim vršnjacima parove u čijim je vezama prisutno verbalno, fizičko i seksualno nasilje. 30,4% ih je kazalo da znaju za vezu u kojoj mladić vrijeđa ili pljuje djevojku. Gotovo je jednak omjer i kod veza u kojoj isto to čine djevojke–30% ih zna za takve veze. 22,9% navodi saznanje o vezi u kojoj mladić prisiljava djevojku na seksualni čin koji ona ne želi.8,3% tvrdi da postoje i veze s obrnutim ulogama, u kojima na seks prisiljava djevojka. Na pitanje: “Je li tvoj dečko ili djevojka ikada učinio/la nešto od ranije navedenih ponašanja?”, 18,8% odgovorilo potvrdno; istraživanje građanske i političke pismenosti (GOOD inicijativa, 2015.), Izvješće Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, izvješće Agencije za temeljna prava Europske Unije te Plan za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ: 5.2 Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji: Specifični ciljevi za prioritet od 2017. do 2020. godine: 3. Provoditi učinkovite preventivne programe u srednjim školama Istarske županije, kojima se djeluje na rizične i zaštitne čimbenike za razvoj poremećaja mentalnog zdravlja i 8. Podržati postojeće programe za prevenciju obiteljskog nasilja i nasilja među djecom te programe podrške žrtvama nasilja.

U društvu u kojem gotovo polovica mladih (Istraživanje o nasilju u vezama mladih CESI, 2016.) smatra nasilje opravdanim, izrazito je važno raditi na prevenciji nasilja. Mladi kroz svoje obrazovanje ne dobivaju informacije kako nasilje prepoznati, koji su sve oblici nasilja, kako na nasilje reagirati niti gdje potražiti pomoć. Uzroke nasilja možemo tražiti u društvenoj klimi u kojoj mladi odrastaju. Nasilje je prisutno na svim razinama društva, počinitelji nisu kažnjeni ili su neadekvatno kažnjeni i to šalje poruku da je nasilno ponašanje prihvatljivo. Mediji neadekvatno izvještavaju o nasilju. U državi u kojoj svaki mjesec jednu ženu ubije partner i u kojoj svaka treća žena bude žrtva nasilja, ključna je edukacija mladih u vrijeme kad ulaze u prve veze.

PROBLEM:

–              nedovoljna informiranost mladih o rodno uvjetovanom nasilju

Tijekom šestogodišnjeg rada s porečkim srednjoškolcima/kama (i pazinskim), potkrijepljeno istraživanjima i izvješćima i na nacionalnoj razini, utvrdile smo postojanje problema nedovoljne informiranosti mladih o nasilju u mladenačkim vezama. Cilj nam je svake školske godine obuhvatiti jednu generaciju učenika/ica te ih sustavno educirati o navedenim temama te svoje djelovanje širiti na sve škole u Istarskoj županiji.

U 2018., kroz radionički pristup, mlade smo upoznale s temom rodno uvjetovanog nasilja, podučile o znakovima nasilja i pravovremenoj reakciji, razbile mitove i predrasude koje se vežu uz nasilje, razgovarale o nenasilnim metodama te informirale o mogućnostima izlaska iz nasilnih veza. Provele smo evaluaciju s učenicima/icama i profesorima/icama te su rezultati pokazali kako je 96,46 posto učenika/ica odličnom ili vrlo dobrom ocjenom ocijenilo radionicu. Zaključujemo kako je važno kontinuirano raditi na osvještavanju problema rodno uvjetovanog nasilja, posebice na prevenciji – upravo radi toga, važno je nastaviti raditi na način da se zahvate čitave generacije učenika/ica, kako bi podučili/e generacije o nenasilju, nenasilnim metodama te kao rezultat smanjili/e pojavnost nasilja te tiho prihvaćanje nasilja u društvu. U usporedbi s radionicama provedenim 2017. godine, vidi se porast u zadovoljstvu učenika/ica za 5-7 posto što je vjerojatno rezultat modificirane radionice obzirom na rezultate prethodne evaluacije.