Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2022. godine

Nositelj projekta: Centar za građanske inicijative Poreč

Partneri/suradnici:

  • Gimnazija Pula
  • Tehnička škola Pula
  • Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
  • Industrijsko-obrtnička škola Pula
  • Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
  • Srednja škola Buzet
  • Srednja škola Mate Blažine Labin
  • Srednja škola “Vladimir Gortan” Buje
  • Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2022. – 31.03.2023.

Projekt sufinancira Istarska županija, Grad Pazin, Grad Pula

Ukupni proračun projekta: 25.000,00 HRK

Potreba za radom na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u mladenačkim vezama, edukacijom mladih u vrijeme kad ulaze u prve veze te podučavanje o prepoznavanju znakova nasilja i pravovremenoj reakciji; potreba da se kroz radionički pristup generacije mladih upoznaju s temom rodno uvjetovanog nasilja, da ih se poduči o znakovima nasilja i pravovremenoj reakciji, razbiju mitovi i predrasude koje se vežu uz nasilje, da se s njima razgovara o nenasilnim metodama te informira o mogućnostima izlaska iz nasilnih veza.

Problem – nedovoljna informiranost mladih o rodno uvjetovanom nasilju i neprepoznavanje oblika nasilja te prvih znakova nasilja.

Ciljevi provedbe edukacije:

1) Prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih te razvijanje svijesti o potrebi uklanjanja rodnih

stereotipa i ostalih uzroka rodno uvjetovanog nasilja

2) Doprinijeti smanjenju nasilja protiv žena u Istarskoj županiji

Povećati znanje i informiranost srednjoškolaca/ki u Pazinu, Labinu, Buzetu, Bujama, Rovinju i Puli o nasilju u mladenačkim vezama kod cca 800 srednjoškolaca/ki, učenika/ca trećih razreda srednje škole (35 razrednih odjeljenja).