ETHOS – Uklanjanje transfobnih, bifobnih i homofobnih stereotipa kroz bolji prikaz u medijima

E.T.Ho.S. projekt proizašao je iz želje organizacija partnera na projektu za preispitivanjem dugotrajnih stereotipa i predrasuda protiv LGBT osoba u EU ciljanjem jednog od najmoćnijih izvora zastupanja – medija. Uloga medija je ključna u rješavanju fenomena homofobije / transfobije / bifobije. Umjesto (re)produkcije negativnih stereotipa protiv LGBT osoba, uporabom uvredljivog jezika protiv njih i doprinošenju održavanja njihove socijalne isključenosti te “legalizacije” diskriminacije, mediji mogu igrati ključnu ulogu u komuniciranju potreba LGBT osoba, širenju svijesti za ljudska prava i pravdu, postizanju društvenog prihvaćanja i kohezije. Mediji se mogu koristiti na vrlo pozitivan način – edukacijom i osvještavanjem kako bi promijenili javno mišljenje u korist LGBT osoba i njihovih prava.

Ciljevi projekta:

  • Edukacija i podizanje svijesti novinara/ki i studenata/ica novinarstva o fenomenu homofobije, transfobije i bifobije u medijima, a osobito o izravnoj ili neizravnoj (re)produkciji stereotipa i predrasuda prema LGBT osobama.
  • Boriti se protiv diskriminacije LGBT osoba u Grčkoj, Litvi i Hrvatskoj angažiranjem medija da koriste svoj utjecaj za suprotstavljanje štetnim stereotipima u medijima.

Glavne aktivnosti:

  • Izrada vodiča za prikaz LGBT osoba u medijima za medijske profesionalce/ke i studente/ice
  • Edukacija za novinare/ke i studente/ice novinarstva u Grčkoj, Litvi i Hrvatskoj.
  • Zagovaranje i lobiranje za LGBT prava te uklanjanje diskriminacije protiv LGBT osoba.
  • Podizanje svijesti o homofobnom, transfobnom i bifobnom medijskom diskursu.

Projektni partneri:

  • Family and Childcare Center – KMOP (Grčka)
  • Colour Youth – Athens LGBTQ Youth Community (Grčka)
  • Lithuanian Gay League – LGL (Litva)
  • Centar za građanske inicijative Poreč (Hrvatska)

Projekt financira Europska Unija preko Programa o pravima, jednakosti i građanstvu u iznosu od 191 612 EUR, a sufinancira Vladin ured za udruge u iznosu od 24 972 kn.