Akademija liderstva za organizacije civilnog društva

Nositelj projekta: Profesionalna mreža žena i muškaraca Hrvatske (PWMN Croatia)

Partneri:

  • Visoko učilište Algebra
  • Institut za razvoj i međunarodne odnose
  • Centar za građanske inicijative Poreč
  • Udruga “Žena”
  • Udruga Dobar dan
  • Udruga Totalno dobro
  • Udruga Prostor imaginacije
  • Osnovna škola Pavleka Miškine

Razdoblje provedbe projekta: 16.2.2022. – 15.7.2023.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Iznos sufinanciranja EU/ESF (85 %): 421.729,99 HRK

Ukupni proračun projekta: 496.152,93 HRK

Više o Akademiji možete pronaći na njegovoj web stranici: https://www.akademijaliderstva.hr/

Projekt Akademija liderstva za organizacije civilnog društva ima za cilj educirati lidere OCD-ova i time ojačati njihov kapacitet za liderstvo organizacija. U sklopu projekta bit će mapirane potrebe OCD-ova te će se sukladno smjernicama razviti i provesti program osposobljavanja za razvoj liderskih vještina upotpunjen nizom individualiziranih mentorskih i coaching sesija.

Osim toga, projekt će doprinijeti jačanju kapaciteta članova OCD-ova kreiranjem prilagođenog edukacijskog programa za razvijanje informatičke pismenosti članova OCD-ova za online poslovanje i uspostavu home office-a.

Također, u okviru Akademije liderstva za organizacije civilnog društva, provest će se i pilot radionica razvijanja liderskog potencijala i rješavanja potreba lokalnih zajednica s djecom u osnovnoj školi.

Cilj je projekta Akademija liderstva za organizacije civilnog društva pružiti liderima OCD-ova individualnu, prilagođenu podršku u razvoju njihovih liderskih kapaciteta, kako bi uspješnije mogli odgovoriti na neke od glavnih tema u svom radu: od neposrednog rada u području zapošljavanja i socijalnog uključivanja, preko poticanja volonterstva u lokalnoj zajednici, organiziranja neposrednih lokalnih inicijativa, do unaprjeđivanja javne svijesti i važnosti aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina.

Aktivnosti:

Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva

Provedba ove aktivnosti odvijat će se kroz istraživanje potreba i problema organizacija civilnog društva, izradu edukativnih materijala, provedbu edukacije te pilota u osnovnoj školi. U sklopu ove aktivnosti, provest će se individualne mentorske i coaching sesije za lidere organizacija civilnog društva.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama

Provedbom ove aktivnosti doprinijet će se jačanju kapaciteta članova organizacija civilnog društva u području informatičke pismenosti. Aktivnost će se odvijati provođenjem prilagođenog edukacijskog programa za osnaživanje slabije informatički pismenih članova organizacija civilnog društva.