logo
facebook
mail
traži

Izjava povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Centar za građanske inicijative Poreč izražava zabrinutost zbog: - nemogućnosti ostvarivanja prava na socijalno stanovanje za žene žrtve obiteljskog / partnerskog nasilja Tim povodom CGI je poslao svim gradovima u Istri dopis i prijedlog dopune gradskih odluka o davanju u najam gradskih stanova uz povlaštenu/subvvencioniranu stanarinu. CGI najavljuje dopise gradovima i prijedloge dopuna gradskih odluka o socijalnim davanjima kojima će predložiti da štićena skupina s dodatnim pogodnostima budu «žene žrtve obiteljskog/partnerskog nasilja». - nemogućnost ostvarivanja prava na socijalno stanovanje građana i građanki u socijalnoj potrebi CGI je tražio do Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU objašnjenje o procedurama i natječajima za dobivanje na korištenje (stambeno zbrinjavanje) za žene žrtve obiteljskog nasilja. CGI će tražiti da Ministarstvo regionalnog razvoja i agencije koje raspolažu državnom imovinom u suradnji s gradovima stave na raspolaganje stanove u državnom vlasništvu i odobre korištenje stanova za socijalne potrebe građana. CGI traži od gradova i općina te od Centara za socijalnu skrb da suradnjom, izvodom na terenu i sagledavanjem socijalnih potreba građana poduzmu sve i stave u funkciju (za socijalne potrebe ) sve slobodne stanove. Time će se riješiti niz socijalnih problema nastalih zbog nemogućnosti plaćanja visokih stanarina/podstanarstva.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.