logo
facebook
mail
traži

Prijavite se na edukaciju!

Pozivamo aktiviste/kinje organizacija civilnog društva na sudjelovanje u edukativnom ciklusu za jačanje analitičkih i zagovaračkih kompetencija koju organiziraju GONG, Volonterski centar Osijek i Centar za građanske inicijative Poreč u suradnji s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Na edukaciju se mogu prijaviti aktivisti/kinje iz organizacija koje se bave socijalnim uključivanjem, izjednačavanjem mogućnosti, ljudskim pravima i suzbijanjem diskriminacije, uključujući organizacije osoba s invaliditetom, organizacije mladih, organizacije nacionalnih i drugih manjina, ljudsko-pravaške i mirovne organizacije. Osim edukacije, u edukativnom ciklusu osigurat će se i podrška analitičkim i istraživačkim aktivnostima odabranih organizacija te nastavak njihovog kapacitiranja kroz međusobnu podršku i razmjenu. U svaku će edukaciju biti uključeno 20 osoba, a 1 do 3 osobe mogu biti iz iste organizacije. Edukacije će se održati (datumi edukacija su okvirni): - u Zagrebu 7. i 8. studenog 2013. - u Osijeku 21. i 22. studenog 2013. - u Poreču 28. i 29. studenog 2013. Prijavnicu možete preuzeti ovdje te ispunjenu poslati kolegici Martini Horvat, voditeljici EDUcentra GONG-a do 28. listopada 2013. na mail martina@gong.hr. Kriteriji za odabir: - prednost pri uključivanju u edukaciju imaju organizacije koje u tekućoj godini planiraju provesti lokalna istraživanja javnih politika i zagovaračke aktivnosti u lokalnoj zajednici - prednost imaju organizacije koje na edukaciju prijave 2-3 aktivista/kinje radi uspješnije provedbe zagovaračkih i istraživačkih aktivnosti - pri odabiru će se voditi računa o zastupljenosti organizacija koje se bave pravima različitih skupina (nacionalne i vjerske manjine, seksualne manjine, osobe s invaliditetom, stranci, djeca i mladi) te će biti uključene organizacije iz različitih dijelova Hrvatske (osobito iz manjih i prometno slabije povezanih zajednica) Edukacija se održava u sklopu projekta LIBERA - podrška organizacijama u istraživanju i zagovaranju koji financira Europska unija te sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.