logo
facebook
mail
traži

Aktivnosti

 U 2014. godini proveden je niz aktivnosti. Izdvajamo najznačajnije:

IDAHOT 2014.  

 U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT*, 17. svibnja 2014.), Centar za građanske inicijative Poreč, uz podršku Grada Poreča, u dugine boje je obojao pješački prijelaz na Obali maršala Tita (ispred Gradske uprave). Dugine boje najrasprostranjeniji su i najprepoznatljiviji simbol LGBT pokreta. U Centru za građanske inicijative Poreč jako smo zadovoljne što je Grad Poreč prepoznao ovu simboličnu gestu kao dobar povod za promicanje različitosti, tolerancije i prihvaćanja u našem gradu. Time smo zajedno pokazali/e da je Poreč otvoren grad za sve, tolerantan i senzibiliziran na različitost. Tim se povodom 16.5 u Poreču održala projekcija filma “Out There” poznatog komičara Stephena Frya u kojem autor razmatra što to znači biti gay u različitim dijelovima svijeta i stand-up komedija “Laugh Out Proud” na engleskom jeziku.

  

Eve Ensler u Puli, 28.8.2014.

Eve Ensler, poznata feministkinja, aktivistkinja, autorica Vagininih monologa, posjetila je Pulu u organizaciji Centra za ženske studije iz Zagreba i Centra za građanske inicijative Poreč. Eve je pokretačica globalne kampanje Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama, koja se prošle godine održala u 207 zemalja svijeta, uključujući Hrvatsku. Eve Ensler se u Puli pridružio i predsjednik Ivo Josipović, koji je ujedno jedini predsjednik koji je službeno podupro kampanju.

Promocija knjige "Humanizam za djecu"

Organizirali/e smo promociju prve ireligiozne i humanističke knjige za djecu u Hrvatskoj i regiji, autorice Nade Topić Peratović. "Humanizam za djecu" upoznaje djecu sa svijetom humanističke misli koji je upotpunjen feminističkim i ljudskopravaškim vrijednostima. Na predstavljanju knjige govorila je autorica Nada Topić Peratović, nakon čega je publika mogla razgovarati s autoricom o knjizi, ali i temama poput (i)religioznosti, sekularnosti, feminizma, aktivizma i dr .Organizatori predstavljanja su Centar za građanske inicijative Poreč i Centar za građansku hrabrost Zagreb.

  

Prikupljanje potpisa za referendum “Ne damo naše autoceste”

Inicijativu “Ne damo naše autoceste” pokrenula su dva cestarska sindikata (Nezavisni cestarski sindikat i Sindikat radnika Hrvatskih autocesta i cesta), sedam udruga civilnog društva (Mreža mladih Hrvatske, Pravo na grad, GONG, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Zelena akcija, Centar za mirovne studije i Klubtura) i pet sindikalnih središnjica (Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Matica hrvatskih sindikata, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Udruga radničkih sindikata Hrvatske). Centar se pridružio prikupljanju potpisa od građana i građanki Poreča. Cilj ove inicijative je bio prvenstveno spriječiti davanje autocesta u koncesiju i uključiti građane i građanke u bitne odluke koje se tiču naše zajedničke imovine.

Ostalo:

  • Pridružili/e smo se GOOD inicijativi koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav.
  • Sudjelovale smo na sastanku Mediterranean Women’s Funda na kojem smo sa ženama iz feminističkih organizacija iz Hrvatske promišljale o strateškim ciljevima za iduću godinu te o stanju ženskih ljudskih prava u našoj državi.
  • Reagirale smo na seksistički plakat postavljen u Poreču te isti prijavile Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Prijavom smo izazvale mnoštvo negativnih reakcija te smo seksizam prepoznale kao temu na kojoj treba još puno raditi.
  • Kao kontakt točka pučke pravobraniteljice, sudjelovale smo na otvorenju područnog ureda u Rijeci.
  • Uključile smo se u obranu reproduktivnih prava žena u Hrvatskoj, odnosno reagirale na nemogućnost obavljanja pobačaja u nekim bolnicama u Hrvatskoj.
  • U suradnji s PU Istra obilježile smo EU dan protiv trgovanja ljudima.
  • Sudjelovale smo u organizaciji edukacije za LGBT aktiviste/kinje iz 14 različitih zemalja BABELNOR mreže.
  • Kao članica Inicijative za životno partnerstvo, sudjelovale smo u raznim aktivnostima koje su prethodile donošenju Zakona o životnom partnerstvu.
  • Povodom Međunarodnog dana Prava na pristup informacijama, a radi podizanja svijesti građana/ki o pravu na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti i radi samog upoznavanja građana/ki s pravima koja proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama Inicijativa organizacija civilnog društva Grada Poreča je na gradskom trgu u Poreču dijelila informativne letke o ZZPI-u u sklopu projekta LIBERA.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.