logo
facebook
mail
traži

Konferencija projekta POWER - PersOns With disabilities for Equal Rights

Cilj konferencije je prikaz rezultata projekta POWER te zagovaranje unaprjeđenja sustava podrške osobama s invaliditetom s fokusom na povećanje kvalitete života kroz socijalno uključivanje, integraciju na tržište rada i obrazovni sustav.  

PROGRAM:

  1. studenog

13-15h - okrugli stol pod nazivom “Inkluzija, obrazovanje, fondovi EU - Kako pametno do inkluzije?” s fokusom na poboljšanje planiranja i provedbe programa i projekata iz državnih i EU fondova za uvođenje kvalitetnog i održivog sustava podrške inkluzivnom obrazovanju, uz aktivnu ulogu organizacija civilnog društva.

  1. studenog

10-12h - okrugli stol pod nazivom „Izađimo iz okvira, proširimo mrežu“ Inicijative za širenje Mreže socijalnih usluga. Okrugli stol ima fokus na propitivanju trenutnog i budućeg sustava ugovaranja socijalnih usluga (u sklopu Mreže socijalnih usluga) od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Ključne točke za promišljanje predložene od strane inicijative su načini definiranja potreba za socijalnim uslugama u RH; način ugovaranja usluga i pružanja usluga (poštujući minimalne uvjete i standarde kvalitete).

13-15h - završna konferencija “Inkluzija počinje namjerom” ima za cilj informiranje o aktivnostima i rezultatima projekta te osiguravanje platforme za dijeljenje stečenih uvida. Teme konferencije bit će zagovaračke kampanje osmišljene i provedene u sklopu projekta POWER; građanska hrabrost i zagovaračke kompetencije udruga osoba s invaliditetom; utjecaj na javne politike i inkluzija osoba s invaliditetom - izazovi, prepreke i preporuke za otklanjanje istih; kako uspješno zagovarati - prezentacija online priručnika  i alata za javno zagovaranje udruga osoba s invaliditetom te priručnika za ulazak u Mrežu socijalnih usluga.

Izlagačice i izlagači:

  • Anka Slonjšak, dipl.oec. - Pravobraniteljica za osobe s  invaliditetom
  • Srđan Dvornik - sociolog, filozof, politolog, aktivist
  • Anka Kekez Koštro - Fakultet političkih znanosti
  • Sniježana Matejčić - politologinja

Konferenciju organizira Centar za građanske inicijative Poreč u sklopu projekta POWER - PersOns With disabilities for Equal Rights, kojeg provodi u partnerstvu s  Institutom za razvoj tržišta rada Zagreb, Društvom distrofičara Istre i udrugom Bubamara - udruga osoba s invaliditetom, a kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više o konferenciji možete doznati na web stranici projekta POWER: http://www.power-osi.hr .

Ukoliko želite sudjelovati na konferenciji, prijavite se putem online obrasca do 16.11.2015.

Trošak prijevoza svim sudionicima/cama pokriva Centar za građanske inicijative Poreč, dok smještaj  nismo u mogućnosti pokriti.

logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.