logo
facebook
mail
traži

Priručnik za ulazak u Mrežu socijalnih usluga

CILJ INICIJATIVE je povećanje kvalitete života i socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz dostupne usluge u sklopu Mreže socijalnih usluga, koje pružaju organizacije civilnog društva (organizacije osoba s invaliditetom). Konkretno, kroz ovu publikaciju želimo pridonijeti većoj informiranosti organizacija osoba s invaliditetom o mogućnostima financiranja socijalnih usluga kroz socijalno ugovaranje s MSPM-om (u sklopu Mreže socijalnih usluga).

Inicijativa “Širenje mreže socijalnih usluga”s kampanjom “Izađimo iz okvira - proširimo mrežu” dio je javnozagovaračke kampanje usmjerene na promociju socijalnog  uključivanja i kvalitete života osoba s invaliditetom. Mreža (potreba) socijalnih usluga (u daljnjem tekstu “Mreža”) dokument je koji je trenutno u djelokrugu Ministarstva socijalne politike i mladih, koje ga je izdalo 24. studenog 2014. Mreža definira potrebe za socijalnim uslugama na cijelom području RH, za sve ciljane skupine. Postojanje definirane potrebe u Mreži preduvjet je za ugovaranje socijalne usluge (u užem smislu) prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Za osobe s invaliditetom posebno su relevantne sljedeće usluge koje su u užem smislu definirane u Mreži: boravak, smještaj (uključivo i organizirano stanovanje), savjetovanje i pomaganje pojedincu, obitelji, psihosocijalna pomoć, pomoć u kući, rana intervencija. Ove usluge moguće je ugovoriti s bilo kojim pružateljem (iz privatnog, javnog i neprofitnog sektora). Stoga Mreža značajno utječe na mogućnost socijalnog uključivanja i kvalitetu života osoba s invaliditetom.

KLIK za online verziju priručnika

logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.