logo
facebook
mail
traži

Javni natječaj za idejno rješenje javne instalacije u svrhu promocije filantropije

Centar za građanske inicijative Poreč (u daljnjem tekstu Naručitelj) poziva sve zainteresirane pojedinke/pojedince, umjetnike/umjetnice i studente/studentice, razrede, škole, druge autore i autorice i sve koji se tako osjećaju (u daljnjem tekstu Autori/ice ili tim) da se prijave na natječaj za najbolje idejno rješenje javne instalacije u svrhu promocije filantropije.

Natječaj se provodi u sklopu projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“, financiran kroz natječaj „IPA 2012 Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva financiranog od strane EU i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH".

Nositelj projekta je Zaklada za promicanje partnerstva razvoja civilnog društva Istarske županije dok je Centar za građanske inicijative Poreč partner, uz Udrugu za razvoj civilnog društva SMART, Primorsko-goransku županiju, Grad Rijeku, Grad Umag i Pučko otvoreno učilište Buje. Projekt će se provoditi do 31. ožujka 2017. godine u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji.

Cilj projekta je promoviranje filantropije i poticanje razvoja korporativne filantropije i multisektorskog pristupa te razvoja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za doprinos filantropiji u lokalnim zajednicama.

U sklopu projekta planirana je javna akcija u 6 gradova (Pula, Rijeka, Karlovac, Gospić, Umag, Buje) gdje bi u javnom prostoru postavili instalaciju (u svih 6 gradova 6 instalacija istog izgleda) čiji je cilj privući pažnju građana/ki i putem poruke koju prenosi sama instalacija senzibilizirati građane/ke o važnosti filantropije za razvoj zajednice.

Javna akcija planirana je u tjednu Filantropije, krajem rujna 2016. godine, koji će se putem ove akcije obilježiti u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji.

Mjesto izlaganja "instalacije" i period postavljanja "instalacije" (jedan dan, cijeli tjedan ili možda trajno) ovisi o samom krajnjem načinu izvedbe "instalacije" te pojedinačnim dogovorima sa predstavnicima/icama gradske uprave tog grada koju će obaviti Naručitelj. Autori/ice ili tim su također slobodni/e predložiti mjesto u gradovima, ali nije uvjet (Pula, Rijeka, Karlovac, Gospić, Umag, Buje) gdje bi se sama "instalacija" postavila i imala najveći učinak.

JAVNI POZIV

NA SUDJELOVANJE U IZRADI KONCEPTA PROMOCIJE FILANTROPIJE

Cilj i uvjeti Javnog poziva:

Ovaj natječaj ima za cilj putem javnog poziva doći do kvalitetnog, izvedivog rješenja koji bi predstavljao Filantropiju kao pojam i komunicirao, promovirao, senzibilizirao, informirao i educirao o pojmu filantropije građane/ke 6 gradova sa 6 istih koncepata privremenog ili trajnog rješenja te koji će osigurati veliku vidljivost za javnost i medije.

Vrijeme postavljanja radova (koncepata): krajem rujna 2016.

Tema javnog poziva je FILANTROPIJA.

Javni poziv je otvoren u dvije kategorije:

 1. Zadani koncept – LABIRINT FILANTROPIJE
 2. Otvoreni koncept - prijedlog po izboru Autora/ice ili tima

Na javni poziv se mogu javiti Autori/ice ili tim:

 • pojedinci/pojedinke, umjetnici/umjetnice i studenti/studentice, razredi, škole i svi građani/ke koji su inspirirani temom Filantropije
 • pojedinačno ili skupno (kao tim)

Broj prijava po pojedinoj kategoriji je neograničen.

Autor/ice odabiru kategoriju za koju se žele natjecati, nije obavezna prijava u obje kategorije.

Kriteriji za obje kategorije:

 • rješenje dobro komunicira važnost filantropije
 • inovativnost i originalnost
 • dojmljivost vizualne prezentacije
 • jednostavnost rješenja
 • jasno prikazano i prezentirano rješenje
 • mogućnost jednostavnog transporta
 • interaktivnost
 • korištenje recikliranog ili eco-friendly materijala
 • dugoročnije rješenje koje može biti vani bez nadzora na svim vremenskim uvjetima

Kategorija 1.

Zadani koncept: LABIRINT FILANTROPIJE

U ovom konceptu potrebno je osmisliti vanjske i unutrašnje plohe labirinta od kartona zadanih dimenzija u tehnici po izboru Autora/ice ili tima, poželjno s interaktivnim sadržajem, a u cilju privlačenja pažnje građana/građanki da uđu u labirint. Sadržaj unutrašnjeg djela labirinta trebao bi se sastojati od: informiranja, educiranja, osvještavanja i senzibiliziranja o filantropiji.
Potrebno je da autor/autorica ili tim predvide mogućnost označavanja instalacije/rješenja s elementima vidljivosti EU koje ćemo izraditi u skladu s provedbenim tijelom natječaja.

Vanjske zadane dimenzije labirinta od kartona su:

 • 12 metara dužine, 12 metara širine i 1,6 metara visine od kartona debljine 7 mm

Unutrašnji izgled labirinta (pregrade i hodnike)

 • Autor/ica ili tim osmišljavaju uzimajući u obzir da građani/građanke mogu proći kroz njega. Dobrodošli su i prijedlozi načina kako postaviti labirint da samostalno stoji (način kako spajati kartone dimenzije 1,6 metara u samostojeći labirint).

Nabavku kartona za 6 labirinta za 6 gradova pokriva Naručitelj dok će za prihvaćeno idejno rješenje te produkciju 6 vanjskih i unutrašnjih djelova labirinta Autoru/ici ili timu biti plaćen iznost 3.000 eura bruto (protuvrijednost u kunama).

Plaćanje se vrši po ugovoru o autorskom djelu ili po ispostavljenom računu.

U samoj produkciji Naručitelj će aktivno sudjelovati i pomagati Autoru/ici ili timu.

Dizajn se smatra prihvaćenim i gotovim tek nakon pismene obavijesti Autoru/ici ili timu da je to finalni izgled labirinta, a do tada Naručitelj zadržava pravo zahtijevati preinake zbog zadovoljenja svrhe same akcije i zadovoljenja uvjeta vidljivosti od strane EU.

Kategorija 2.

Otvoreni koncept: FILANTROPIJA

Otvoreni koncept podrazumijeva da je Autor/ica ili tim slobodan osmisliti bilo kakvu instalaciju, intervenciju, guerilla akciju i drugo u javnom prostoru koja će komunicirati građanima/kama o važnosti filantropije, kako je navedeno u uvodu Javnog poziva.

Autor/ica ili tim može sebi dati mašti na volju te osmisliti koncept koji će na najbolji način potaknuti razmišljanje i osviještavanje građana/ki o samom značaju filantropije.

Kod "instalacije" potrebno je imati na umu fleksibilno rješenje, prilagodljive elemente, kreativno promišljanje prostora i dobro poznavanje materijala, dajući prednost onim materijalima koji su odgovorni prema okolišu. Potrebno je da autor/autorica ili tim predvide mogućnost označavanja instalacije/rješenja s elementima vidljivosti EU koje ćemo izraditi u skladu s provedbenim tijelom natječaja.

Nabavku materijala i opreme za izvedbu 6 javnih akcija pokriva Naručitelj do iznosa od 1.700 eura bruto za svih 6 gradova, dok će za prihvaćeno idejno rješenje te produkciju 6 javnih “instalacija/akcija” Autoru/ici ili timu biti plaćen u iznosu 3.000 eura bruto (protuvrijednost u kunama).

Plaćanje se vrši po ugovoru o autorskom djelu ili po ispostavljenom računu nakon isporuke.

U samoj produkciji Naručitelj će aktivno sudjelovati i pomagati Autoru/ici ili timu.

Dizajn se smatra prihvaćenim i gotovim tek nakon pismene obavijesti autoru/ici o tome da je to konačni izgled autorskog djela,  a do tada Naručitelj zadržava pravo zahtijevati preinake zbog zadovoljenja svrhe same akcije i zadovoljenja uvjeta vidljivosti od strane EU.

Upute za predaju projekta (obje kategorije):

Prezentacija idejnog rješenja treba sadržavati:
– naziv koncepta
– tekstualno obrazloženje rada
– vizualizacija proizvoda (3D simulacije, fotomontaže, skice ili sl.) s prikazom sustava svih zadanih elemenata

- specifikacija troškova - tablica koja se sastoji od specifikacije troškova, iznosa (cijene), pojašnjenja troška i njegove povezanosti s “instalcijom/guerillom/akcijom” i izvora (link ili predračun).

Autor/ica ili tim e-mailom potvrđuje/ju autorstvo prijavljenog koncepta, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i njegove izmjene.

U slučaju slanja više od jednog prijedloga, svaki je potrebno poslati i pripremiti zasebno u skladu s pravilima javnog poziva.

Natječajni radovi zaprimaju se isključivo putem e-maila cgiporec@cgiporec.hr

Svi projekti, odnosno izložbeni primjerci izrađeni za potrebe izlaganja, ostat će u vlasništvu njihovih autora/autorica ili tima te biti vraćeni, a prihvaćen projekt pri isplati honorara /naknade prelaze u vlasništvo Naručitelja i Autor/ica ili tim neće polagati prava na njih.

 

ROKOVI PRIJAVE:

20.06. 2016. Rok za prijavu projekata (20.6.2016. do 23:59)
27.06. 2016. Objava rezultata

ROK IZRADE:

Autor/ica ili tim nakon objave rezutata ima rok od 3 mjeseca za produkciju 6 eksterijera/interijera za labirint (kategorija 1.) ili 6 istovjetnih inovativnih rješenja (kategorija 2.)

ČLANOVI/ČLANICE STRUČNOG ŽIRIJA

Žiri čine jedan/na predstavnika/predstavnica iz sljedećih organizacija/institucija: Zaklada za promicanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije, Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Umag I Pučko otvoreno učilište Buje.

INFORMACIJE

U slučaju nedoumica ili nedostatka informacija slobodno nas kontaktirajte na telefon (052/452-746) od 10-16 h ili putem maila (cgiporec@cgiporec.hr)

 

Želimo vam kreativno i zabavno promišljanje i izradu koncepta o važnosti filantropije.

logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.