logo
facebook
mail
traži

Gdje su žene u sportu?

U Glasu Istre od 17. rujna 2008. objavljena je puna informacija o rezultatima izborne Skupštine županijskog Sportskog saveza. Prema ovoj informaciji sve osobe koje su navedene u članku, od predsjednika, preko tajnika, dva potpredsjednika, članova (šest) Izvršnog odbora, te delegata za Opću skupštinu HOO-a su osobe muškog spola. Vjerujemo da je ovakav raspored snaga u krovnom sportskom tijelu rezultat predrasude da je sport dominantno muška aktivnost, što naravno, ne odgovara stvarnim činjenicama. Činjenica je da žene u sportu sudjeluju u velikom broju i s vrlo dobrim rezultatima, pa je za pretpostaviti da bi broj i uspjeh žena bio veći kada bi i one aktivno i ravnopravno sudjelovale u odlučivanju. Ovo je samo jedan od nebrojenih primjera sastava tijela, komisija, odbora koji ne udovoljavaju odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Osim što se ovakvim, samo muškim sastavima, vrijeđa zdrav razum, oni su protivni zakonskim odredbama. Sabor je, naime, 15. 07. 2008. donio novi Zakon o ravnopravnosti spolova, pa je vrijeme da počne njegova primjena, te da u raznim tijelima bude najmanje 40 % osoba istog spola.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.