logo
facebook
mail
traži

POZIV POLITIČARKAMA NA SEMINAR

Centar za građanske inicijative Vas obavještava i poziva na drugi seminar za političarke. Seminar će se održati u Poreču, u srijedu, 04. veljače 2009. u dvorani u ulici Nikole Tesle 14 s početkom u 13 sati. Seminar je dio projekta (I)ZBORIMO NAČELO RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA koji je dobio financijsku podršku Ureda za ravnopravnost spolova. Kao i prvi seminar i ovaj je u funkciji većeg sudjelovanja žena na predstojećim lokalnim izborima. Uvodničari i uvodničarke bit će predstavnici/ce organizacija civilnog društva koja djeluju u našoj županiji, te povjerenstava za ravnopravnost spolova. Planirana su uvodna izlaganja o mogućnostima djelovanja na lokalnoj i županijskoj razini u cilju: 1. ostvarivanja jednakih mogućnosti na tržištu rada, smanjivanju nezaposlenosti i uklanjanju diskriminacije žena na tržištu rada kao i radu na promicanju ženskog poduzetništva (IDA) 2. otvaranju novih predškolskih ustanova i servisa i usklađivanje radnog vrijeme vrtića i škola s radnim vremenom roditelja 3. postizanju uravnotežene zastupljenost muškaraca i žena pri imenovanju u tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima i upravnim odborima javnog sektora (udruga pravnika) 4. provedbe Nacionalne politike u dijelu uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama (Sigurna kuća Istra) 5. rješavanja problema prevencije ženskog zdravlja, mogućnosti poboljšanja skrbi u bolesti, cijepljene protiv HPV- humani papilloma virus- i sl. (GEA i ZZJZ IŽ) 6. zaštite prirodnog okoliša uz nove izazove – Zakona o golfu, bojazni od apartmanizacije i uništavanja prostora, te zaštita prirodnog okoliša (Zelena Istra). Nadamo se da je ovako koncipiran seminar od vašeg interesa te da ćete se odazvati ovom pozivu, kao i da ćete proširiti ovu informaciju i kolegicama. Napominjemo da su neke teme (većina) na listi obaveza jedinica lokalne i područne samouprave iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. Očekujemo vaše potvrde dolaska.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.