logo
facebook
mail
traži

Rezultati izbora po spolu u Istarskoj županiji

13Prema rezultatima izbora 2009.g. u vijeća općina, gradova i Skupštinu Istarske županije izabrano je 576 vijećnika, od čega su 122 žene ili prosječno 21%.

U Istri, na izborima 2009. izabran je župan i jedna zamjenica župana. Skupština Istarske županije broji 41 vijećnika i ima 12 žena, izabranih s lista IDS-a (9), HDZ/HSS (1) i SDP/Zeleni (2).

U svima gradovima (10) izabrani su gradonačelnici, dok su zamjenice gradonačelnika izabrane u šest gradova (Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč i Pula). Gradovi Buzet, Rovinj, Umag i Vodnjan imaju gradonačelnike i zamjenike gradonačelnika, osobe istog – muškog spola. Od ukupno 170 izabranih vijećnika u gradska vijeća je izabrano 48 žena. U Gradu Umagu samo je jedna žena izabrana u gradsko vijeće.

U općinama (31) je izabrana samo jedna načelnica općine (Fažana), te pet zamjenica načelnika. Bilježimo i dva vijeća bez žena, u općinama Lanišće i Marčana. Od ukupno 365 općinskih vijećnika, izabrano su 62 žene.

Gradska vijeća koja udovoljavanju načelu ravnopravnosti spolova su vijeća Novigrada i Poreča.
Vijeća kojima nekoliko postotaka nedostaje su vijeća u Puli i Vodnjanu, te općinama Bale, Cerovlje, Kaštelir Labinci i Lupoglav (36%).

Iz usporednih podataka vidljivo je povećanje sudjelovanja žena u tijelima odlučivanja u svakom izbornom ciklusu.
Ipak, da bismo dosegli željeni stupanj sudjelovanja žena u tijelima odlučivanja, potrebna je promjena ZoRS tj. ukidanje odredbe iz čl. 15. stavak 2.

U kandidacijskom postupku na izbornim listama bilo je puno lista političkih stranaka, raznih koalicija te nezavisnih lista.
Za Skupštinu Istarske županije kandidirano je 9 listi s 369 kandidata od toga 118 žena (32%). Međutim, na većini lista (osim IDS/ HNS, HDZ/HSS i SDP/ZELENI) žene su zauzele mjesta koja nisu osigurala ulazak u Skupštinu
Niti jedna žena nije bila nositeljica liste za Skupštinu Istarske županije.

Za vijećnička mjesta u gradovima takmičila se 81 lista, od toga 17 listi je imalo nositeljicu liste (21%). Na izbornim listama bilježimo 1451 osoba, od toga 493 žene ili 34%.
Za gradonačelnika su istaknuli kandidature 42 osobe, od toga 8 žena ili 19%, dok je za zamjenika gradonačelnika kandidirano 70 osoba, od toga broja 33 žene ili 47%

Za općinska vijeća kandidirano je 153 listi, od toga 16 nositeljica listi ili 10%.
Za načelnike općina kandidirao se 101 kandidat, od toga 10 žena ili 10%, a za zamjenika načelnika bilježimo 101 kandidata od toga 26 žena (26%)
Na listama za vijeće bilo je 1841 osoba, od toga 451 žena ili 24,5% žena.
Bilježimo i nekoliko listi za općinska vijeća sastavljenih bez žena:
HNS u Gračišću, IDS/HSLS u Pićnu, IDS u Marčani, i Žminju, HDZ/HSS u Marčani, HSU u Ližnjanu, te nezavisne liste u Lanišću (Mikac), Motovun (Samir Bernat), Tinjan ( Vlado Ivetić).

Ukupno u Istarskoj županiji na listama političkih stranaka i nezavisnih lista, za sva predstavnička tijela, bilo je 3671 osoba od toga 1062 žene.

Isprike koje smo prijašnjih godina mogli čuti, kao: „Nema žena“ ili „Žene nisu zainteresirane za politiku“, sada definitivno nemaju pokriće. Preko 1000 žena pokazalo interes za politiku.

logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.