logo
facebook
mail
traži

Istarski prijedlog politike ravnopravnosti spolova (Večernji list)

Dokument koji ženu čini ravnopravnom Inicijator izrade prijedloga politike ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2010. do 2013. godine županijsko je Povjerenstvo za jednakost spolova. Prijedlog politike ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2010. do 2013. godine jučer ( op.ad. 11.03.2010.) je uručen županu Ivanu Jakovčiću, koji će ga uputiti na prihvaćanje Županijskoj skupštini. Dokumentom čiju je izradu iniciralo Povjerenstvo za jednakost spolova Istarske županije ravnopravnost spolova gradi se nizom sustavnih mjera i mehanizama usmjerenih na razumijevanje ljudskih prava žena u javnom, poslovnom i privatnom životu. Konkretne mjere, kazala je Biserka Momčinović iz Centra za građanske inicijative, uključuju izgradnju vrijednosnog sustava zajednice, u kojemu je svako nasilje, a posebno ono nad ženama, neprihvatljivo. Treba smanjiti nezaposlenost žena u Istri, povećati njihovo sudjelovanje u tijelima odlučivanja na minimalno 40 posto, povećati prevenciju ženskoga zdravlja te razinu znanja o ravnopravnosti spolova. – Otvaranje radnog mjesta u županijskoj samoupravi za stručni posao provedbe politike ravnopravnosti spolova važno je jer je posao preopsežan za obavljanje na volonterskoj bazi – rekla je B. Momčinović. Jakovčić drži da ravnopravnost spolova, jezika te uključenost u zajednicu osoba s posebnim potrebama moraju biti dio županijske politike. Prijedlog dokumenta trebao je primiti 8. ožujka, ali tad je bio na službenom putu. – Nije kasno jer za takvu politiku jedan dan u godini nije dovoljan – komentirao je. Koordinatorici Sigurne kuće Jadranki Černjul predao je ključ automobila namijenjenog toj ustanovi, u kojoj je dosad smješteno ukupno 28 osoba.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.