logo
facebook
mail
traži

Podrška sindikatu novinarki i novinara Glasa Istre

Centar za građanske inicijative daje podršku sindikatu novinara i novinarki u nastojanjima da se izbore za svoja radnička prava, svoje plaće i radna mjesta. Podršku dajemo jer smatramo opravdanim zahtjeve sindikata da se na teret njihovih plaća i statusa ne podmiruju obaveze i dugovi nastali špekulativnim aktivnostima uprave novina, tim prije što ni jedna od tih poslovnih aktivnosti nema nikakve dodirne točke s izdavanjem ovih novina. Glas Istre smatramo važnim glasilom koje je osnovano s ciljem objektivnog i potpunog informiranja građana, pa zbog tog javnog interesa i dostupnosti punih informacija, našu posebnu potporu dajemo novinarima, koji ovim aktivnostima i najavom štrajka, traže punu slobodu izvještavanja i djelovanja bez cenzure. Nadamo se da će uprava Glasa Istre prepoznati opravdanost zahtjeva novinara i novinarki tj. osoba koji jedini doprinose čitanosti i prepoznatljivosti Glasa Istre, te da će ukloniti sve razloge koji su motivirali novinare i novinarke za najavu štrajka. Silvia Žufić Dujmović, koordinatorica
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.