logo
facebook
mail
traži

U Poreču održana tribina “Ravnopravnost spolova i EU” u organizaciji CGI-a

U organizaciji Centra za građanske inicijative 08.12.2011. u Poreču se održala tribina na temu "Ravnopravnost spolova i EU" na kojoj su sudjelovali pravobraniteljica za ravnopravnost spolova gđa. Višnja Ljubičić i gdin.Goran Selanec, viši stručni savjetnik za pravna pitanja u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Goran Selanec održao je predavanje o EU i institucionalnom okviru s posebnim naglaskom na politici jednakosti spolova u EU. Ideal jednakosti spolova predstavlja jednu od najprominentnijih temeljnih vrijednosti Europske unije. Od država članica se očekuje puno i potpuna usklađenost kako bi se zajamčila provedba na čitavom području unije. Republika Hrvatska je uskladila svoj zakonski okvir sa EU i prelazi u fazu usklađene primjene. Odluke Europskog suda pravde postaju od ključnog značenja. Upoznao nas je s direktivama iz područja jednakosti spolova, primjerima pravnih jamstava, te dokumentima kao što je Strategija za jednakost žena i muškaraca 2010-2015.g ; Povelja posvećena ženama u EU te financijskim instrumentima financiranja politike jednakosti spolova. Prisutne građanke su pitale o odnosu EU prema dužini porodnog dopusta, prema stimuliranju muškaraca da koriste dio porodnog dopusta, pogodnostima koje u nekim zakonskim rješenjima imaju žene, o ugradnji ravnopravnosti spolova u razne politike, što je s realizacijom takvih politika, kako riješiti probleme kapaciteta jaslica i vrtića, kako poboljšati odnos prema ženama žrtvama nasilja u trenutku prijave nasilja, kako do prednosti u rješavanju problema žena žrtava nasilja i njihove djece.. Odgovori g. Gorana Selaneca i pravobraniteljice Višnje Ljubičić upućivali su na moguća rješenja u domaćim okvirima. Nakon ulaska u EU, zbog činjenice da svi temeljni dokumenti i provedbene prakse EU govore o suzbijanju spolne diskriminacije i idealu kojem teži – jednakosti spolova - možemo očekivati višu razinu zaštite i bolju provedbu nacionalnih dokumenata ravnopravnosti spolova.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.