logo
facebook
mail
traži

Oglas za posao

CGI Poreč traži zaposlenike/ce. OGLAS ZA POSAO 1. RADNO MJESTO suradnik/ca na programima POSAO: - na određeno vijeme – do 31.12. 2012. - skraćeno radno vrijeme - početak rada: od 01. 08. 2012. OPIS POSLA: Suradnja na pripremi i provedbi projekata CGI-a posebice u financijskom dijelu projekata. Posao se sastoji od aktivnosti: sudjelovanje u pripremi projektnih prijedloga i izvještaja donatorima, praćenje troškova po projektima i donatorima, vođenje pomoćnih knjiga, ažuriranje WEB stranice i drugi administrativni poslovi ureda. Suradnja s drugim organizacijama civilnog društva, knjgovodstvenim servisom, te državnim institucijama. Vodi brigu o dostavi završnog računa nadležnim tijelima. POGODNOSTI: Dodatne edukacije i usavršavanje u područja pisanja projekata, projektnog vođenja aktivnosti, zakona kojima se regulira rad OCD-a, ljudskih prava i sl. UVJETI: Visoka stručna sprema – dipl.oec. ili student/ica na Ekonomskom fakultetu ili srednja ekonomska škola. PREDNOSTI: Poznavanje funkcioniranja sustava financiranja OCD; pisanje projektnih prijedloga. Spremnost na rad i učenje, otvorenost i tolerantnost na različitosti, timski rad i suradnja. Poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, znanje talijanskog jezika. Prijave poštom ili na mail adresu: cgiporec@zamir.net . Rok za prijavu je 20. 07. 2012. 2. RADNO MJESTO voditelj/ica projekata promocije i zaštite ljudskih prava POSAO: - na određeno vrijeme uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme - rad na pola radnog vremena - početak rada 01. 08. 2012. OPIS POSLA – provođenje projekata iz područja promocije ljudskih prava s posebnim naglaskom na ljudskim pravima žena te pružanje podrške osobama kojima je podrška potrebna. Posao se sastoji od slijedećih aktivnosti: priprema projektnih prijedloga i izvještaja o provedbi projekata domaćim i stranim donatorima; organiziranje aktivističkih akcija, okruglih stolova i prezentacija, istraživanje te udio o administrativnim polovima organizacije, komunikacija i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i mrežama, državnim institucijama; analiza provedbe nacionalnih politika za ostvarivanje ljudskih prava žena, monitoring rada institucija. POGODNOSTI: Dodatne edukacije iz područja ljudskih prava, antidiskriminacijske aktivnosti, te specifično o problemima ostvarivanja ljudskih prava žena u raznim oblastima svakodnevnog života, te problemu nasilja protiv žena. UVJETI: Visoka stručna sprema (politologija, pravo, socijalni rad ili neki drugi društveno – humanistički fakultet) ili pred diplomom. PREDNOSTI: Poznavanje funkcioniranja sustava financiranja OCD, pisanje projektnih prijedloga na nacionalne i međunarodne donatore uključujući EU fondove. Spremnost na učenje i rad, otvorenost i tolerantnost na različitosti, timski rad i suradnja, samostalna inicijativa, aktivističke akcije, putovanja. Poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, znanje talijanskog jezika. Prijave poštom ili na mail adresu: cgiporec@zamir.net. Rok za prijavu je 20. 07. 2012. 3. RADNO MJESTO voditelj/ica projekta (pravnik/pravnica) POSAO: - na određeno vijeme – do 31.12. 2012. - na pola radnog vremena / skraćeno radno vrijeme - početak rada 01. 08. 2012. OPIS POSLA: Provođenje projekta i pružanje besplatne pravne pomoći osobama kojima je povrijeđeno neko ljudsko pravo. Posao se sastoji od aktivnosti: priprema projektnih prijedloga iz područja zaštite i promocije ljudskih prava i izvještaja domaćim i stranima donatorima. Praćenje i analiza problema sa kojima se građani susreću te organiziranje istraživanja, prezentacija, okruglih stolova i sl. aktivističkih aktivnosti. Komunkacija i suradnja s drugim OCD-a koje rade na promociji i zaštiti ljudskih prava, mrežama, državnim institucijama te analiza provedbe zakona i nacionalnih politika. POGODNOSTI: Dodatne edukacije iz područja ljudskih prava, posebno ljudskih prava žena; provedbe Zakona o zabrani diskriminacije, suradnja s institucijama te organizacijama civilnog društva i mrežama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava. UVJETI: Visoka stručna sprema – dipl.pravnik/ica ili student/ica pred diplomom na Pravnom fakultetu; socijalni radnik/ica PREDNOSTI: Poznavanje funkcioniranja sustava financiranja OCD, komukacijske vještine, pisanje projektinih prijedloga. Spremnost na rad, otvorenost i tolerantnost na različitosti, timski rad i suradnja, samostalnost u inicijativama, aktivističke akcije, putovanja. Poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, znanje talijanskog jezika. Prijave poštom ili na mail adresu: cgiporec@zamir.net. Rok za prijavu je 20. 07. 2012.
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.