logo
facebook
mail
traži

Održan okrugli stol o diskriminaciji u radu

U Puli su se okupili akteri koji primjenom Zakona o suzbijanju diskriminacije doprinose jednakosti građana i građanki te podizanju javne svijesti o važnosti jednakog postupanja bez obzira na različitosti. Okrugli stol je organiziran u sklopu projekta "Jednaki u različitosti", financiranog od strane EU, u okviru programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost. Svoja su iskustva, probleme i prepreke iznijeli nositelji projekta, odnosno predstavnici HZZ-a, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ureda pučkog pravobranitelja RH, a u raspravu su se uključili predstavnici Sindikata Istre i Kvarnera, Odbora za ljudska prava skupštine IŽ, Saveza Samostalnih Sindikata Hrvatske, Sigurne kuće Istra te CGI-a Poreč. Zaključci: - ponovno je utvrđeno da diskriminacija postoji, izneseni su najčešći oblici diskriminacije (temeljem dobi, spola, invaliditeta i svih ostalih različitosti) - utvrđeno je da postoji strah od prijavljivanja diskriminacije (strah od gubitka posla kao primjer neprijavljivanja diskriminacije) - utvrđeno je da inspekcije rada slabo rade - važno je daljnje educiranje sustava – poslodavaca, sudova, OCD-a te je važno da to educiranje bude ciljano i konkretno - potrebno je medijskim kampanjama senzibilizirati i javnost o diskriminaciji - treba stvoriti sustavnu mrežu podrške diskiminiranima – sindikati – OCD kao sustav podrške
logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746

FB:

www.facebook.com/CGIPorec

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.