08.07.2024

Medijska odgovornost u borbi protiv rodno utemeljenog nasilja: Kako promijeniti percepciju i podržati žrtve rodno utemeljenog nasilja – policy preporuke

Seksistički medijski sadržaji normaliziraju kontrolna ponašanja prema ženama, romantizirajući odnose koji uključuju aspekte kontrole ili agresije. Prikazuju nasilje kao romantični ili strastveni element odnosa čime se normalizira i opravdava nasilno ponašanje u ime ljubavi ili strasti. Objektivizacija žena i reduciranje…

Više
08.07.2024

Rezultati istraživanja o doživljaju seksističkog medijskog sadržaja i izvještavanja o rodno utemeljenom nasilju među ženama koje su doživjele rodno utemeljeno nasilje

Centar za građanske inicijative Poreč u suradnji s dr. sc. Marinom Štambuk proveo je istraživanje o doživljaju seksističkog medijskog sadržaja i izvještavanja o rodno utemeljenom nasilju među ženama koje su doživjele rodno utemeljeno nasilje.  Istraživanje je pokazalo da sudionice, odnosno…

Više
Arhiva vijesti

Centar za građanske inicijative Poreč je ljudskopravaška, feministička, mirotvorna i neprofitna organizacija civilnog društva koja, poštujući načela slobode, jednakosti i ravnopravnosti, od 1992. godine štiti i promovira ljudska prava i aktivno građanstvo, pruža direktnu zaštitu, javno zagovara i lobira kod predstavnica i predstavnika javne vlasti, osvještava i educira građanke i građane, pruža potporu u radu i razvoju organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva.

Više

Zašto?

  • Promoviranje ljudskih i građanskih prava i sloboda kao nužnih preduvjeta demokratizacije društva
  • Prepoznavanje i razumijevanje općih i specifičnih prava žena i stvaranje jednakih uvjeta za njihovo sudjelovanje na svim razinama javnog, političkog i gospodarskog života
  • Jačanje lokalne demokracije, pluralističkog i multikulturalnog društva kao temelja za izgradnju zajednice po mjeri njenih građana

Kako?

Centar djeluje na području Poreča i Istre, a u suradnji s drugim nevladinim organizacijama na području cijele Hrvatske. Svoje aktivnosti provodi kroz razvijene programe i odgovarajuće projekte.

Centar za građanske inicijative Poreč korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Centra za građanske inicijative Poreč