logo
facebook
mail
traži

Javnim zagovaranjem do društvenih promjena - Priručnik za udruge osoba s invaliditetom

Ovaj priručnik strukturiran je tako da pokazuje korake planiranja kampanje javnog zagovaranja organizacija civilnog društva osoba s invaliditetom (OCD OSI). Iskustvo planiranja iz projekta POWER nudimo kao recept za kraći put kroz složeni proces javnog zagovaranja, potkrijepljen konkretnim primjerima iz radionica provedenih tijekom projekta, ne bismo li pomogli onim OCD-ima OSI-ja koji teže ustaviti svoje dosadašnje prakse javnog zagovaranja i potaknuti one koji se do sada nisu usudili upustiti u javno zagovaranje da barem budu dio zagovaračke mreže OCD-a OSI-ja.

KLIK za on-line verziju priručnika

logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746
Fax:
+385 / 52 / 428 586

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović