logo
facebook
mail
traži

Održan okrugli stol “Ratni veterani u izgradnji mira”

osCentar za građanske inicijative Poreč i Miramida centar Grožnjan su u Poreču, u četvrtak, 22. rujna 2008.g. organizirali okrugli stol „Ratni veterani u izgradnji mira“. Sudionici okruglog stola bili su: Goran Božičević (Miramida centra Grožnjan), Vladan Beara (Centar za ratnu traumu Novi Sad), Miro Sošić (UDVDR Poreč), Bruno Čavić (predsjednik IZMIRA i potpredsjednik UDVDR Zagreba), Biserka Momčinović (CGI Poreč, Ivan Lazić (Veterani Srbije za mir), Ljiljana Canjuga (IZMIR), Iva Zenzerović (Centar za mirovne studije), Mirjana Bilopavlović (IZMIR i Delfin Pakrac), Miodrag Tasić (Veterani Srbije za mir) , Andreja Kraljević Mišić (IZMIR), Valter Paris, (UDVDR), Drago Dika UDVDR Poreč), Marijan Mužinić (UDVDR Istarske županije), Miloš Antić ( Centar za ratnu traumu Novi Sad) i Mladen Momčinović (CGI Poreč). Na okrugom stolu je Vladan Beara, iz Centra za ratnu traumu iz Novog sada prezentirao „Rad na ratnoj traumi kao oslobađanje potencijala u izgradnji mira“. O iskustvima rada i suradnje veterana i organizacija civilnog društva govorio je predsjednik IZMIRA g. Branko Čavić predavanjem na temu „Jučer protivnici – danas suradnici: iskustva IZMIRA u dijalogu i suradnji branitelja/ica i aktivista mirovnih i organizacija za ljudska prava“. Sudionici i sudionice okruglog stola podržali su rad IZMIRA kao mjesta susreta, edukacija i razvijanja aktivnosti veterana i veteranki, te aktivista i aktivistica civilnog društva. Sudionici su prepoznali velike mogućnosti veterana u aktivnom i javnom zagovaranju mira, mirovnih aktivnosti i razumijevanju među ljudima. Članovi UDVDR iz Istre aktivno su sudjelovali u radu, govorili su o velikom odazivu na mobilizacijske pozive, njihovom vraćanju s ratišta i uključivanju u redovni život, rad, obiteljske i druge civilne obaveze. Govorili su da su u istarskim jedinicama bili predstavnici svih nacionalnosti, da je mali broj njihovih članova koji značajno pate od PTSP-a, da svoje ratovanje nisu materijalizirali, te da je osnova njihova djelovanja antifašizam, suživot i tolerancija kao civilizacijske vrijednosti Sudionici su poželjeli uspješan rad MIRAMIDANIMA u Grožnjanu (od 11. do 14. 09. 2008.).

logo

Partizanska 2d, 52440 Poreč

Tel:
+385 / 52 / 452 746
Fax:
+385 / 52 / 428 586

E-mail:
cgiporec@cgiporec.hr

Koordinatorica:
Silvia Žufić Dujmović